Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA „NATURTRADE”, Reģ. Nr. LV40103908087, juridiskā adrese: Tallinas iela 34-5, Rīga LV-1010, Latvija un pircēju, kas veic pirkumu www.daktersene.lv interneta veikalā.

Līgumā lietotu jēdzienu skaidrojums:

Pircējs: Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu www.daktersene.lv interneta veikalā. Pircējs ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem. Ja Jūs neesat Pircējs šī līguma izpratnē, lūdzu, neveiciet pirkumu! Personas, kas vēlas iegādāties mūsu piedāvātās preces komerciālos nolūkos, tiek aicinātas sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@daktersene.lv .

Distances līgums: Līgums starp Pircēju un SIA „NATURTRADE” tiek automātiski noslēgts, līdz ko Pircējs ir izdarījis pasūtījumu. Veicot pasūtījumu www.daktersene.lv interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šo „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrītat šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus!

1. PRECES PASŪTĪŠANA

Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.daktersene.lv, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem automātiski ģenerētu pasūtījuma apstiprinājumu. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis interneta veikala www.daktersene.lv pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot: info@daktersene.lv vai zvanot: 26530011, lai pārliecinātos vai pasūtījums ir reģistrēts.

Darba dienās 24 stundu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem priekšapmaksas rēķinu vai komentārus par pasūtījuma izpildes gaitu, vai preču alternatīvu piedāvājumu gadījumos, ja pasūtītās preces nav pieejamas.

2. PRECES UN TO CENAS

Preču cenas ir norādītas eiro, ar PVN. Piegādes cena nav iekļauta preces cenā. Piegādes cenas un kārtība norādītas sadaļā "Piegāde" .

3. APMAKSAS KĀRTĪBA

Preču apmaksas veidi un kārtība norādīti sadaļā "Apmaksa" .

4. PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA

Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces. Par pasūtījuma izpildes termiņiem skaidrots sadaļā "Piegāde".

5.PIRCĒJA TIESĪBAS

5.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces interneta veikalā www.daktersene.lv gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam;
5.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem;
5.3. Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces:
5.3.1. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot vai personīgi nogādājot tās uz SIA „NATURTRADE” faktisko adresi: Elizabetes iela 25, Rīga, LV-1010;
5.3.2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā;
5.3.3. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);
5.3.4. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;
5.3.5. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz SIA „NATURTRADE”;
5.3.6. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis sekojošus preču atgriešanas noteikumus:

5.3.7. Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, SIA "NATURTRADE" atmaksā Pircēja bankas kontā preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.
5.4. Tiesības atteikties no pasūtījuma.
5.4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja SIA "NATURTRADE" nav izpildījusi norādītos vai nevar izpildīt vēlamos preces piegādes termiņus;
5.4.2. Gadījumā, ja Pircējs no pasūtījuma atsakās preces piegādes laikā, Pircēja pienākums ir segt piegādes izmaksas.

6. PIRCĒJA PIENĀKUMI

6.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;
6.2. Pircējam, reģistrējoties kā www.daktersene.lv klientam, ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus;
6.3. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;
6.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;
6.5. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. SIA "NATURTRADE" neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.
6.6. Aizliegumi: Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala www.daktersene.lv apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

7. SIA "NATURTRADE" TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. SIA "NATURTRADE" piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā, SIA "NATURTRADE", atmaksāt Pircējam viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus;
7.2. SIA "NATURTRADE" piedāvā saviem Pircējiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja SIA "NATURTRADE" nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, SIA "NATURTRADE" atvainojas un dod Pircējam tiesības atteikties no pasūtījuma;
7.3. SIA "NATURTRADE" augsti vērtē Pircēju uzticību, tāpēc apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;
7.4. SIA "NATURTRADE" strādā pie tā, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu korekta un pareiza.
7.5. Interneta veikala www.daktersene.lv preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas, un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.
7.6. Interneta veikalā www.daktersene.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma.
7.7. Preces izskats var atšķirties no katalogā redzamā.
7.8. SIA "NATURTRADE" patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem.


Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”.